• Nowy kierunek: PIELĘGNIARSTWO
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Dietetyka
 • Turystyka i rekreacja
 • Ratownictwo medyczne

projekt pielegniarstwo

belka studia

illustracje 3D

 

 • Dietetyka
 • Turystyka i rekreacja
 • Ratownictwo medyczne
 • nowy kierunek: Gastronomia i hotelarstwo
 • nowy kierunek: Pielęgniarstwo - rekrutacja już trwa !

Dlaczego warto studiować ....?

 • zajęcia prowadzone są przez specjalistów
 • praktyki można odbyć w kraju i za granicą
 • dysponujemy odpowiednim zapleczem dydaktycznym
 • studenci mogą rozwijać swoje pasje w kołach naukowych
 • zajęcia praktyczne na kierunku Turystyka i rekreacja odbywaję się w bardzo atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i kulturowym miejscach 
 • studenci na na kierunku Turystyka i rekreacja mogą zdobyć dodatkowe umiejętności tj. nauka jazdy na nartach, snowboardzie, nauka żeglowania i kajakarstwa. 

belka nasza ofertaillustracje 2D

Co u nas skończysz?

DIETETYKA - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

DIETETYKA - studia II stopnia (magisterskie, 2-letnie); forma studiów: stacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA - studia I stopnia ( licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

GASTRONOMIA I HOTELARSTWO - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne

PIELĘGNIARSTWO - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne

belka ksztalcenieksztalcenie

Gwarancja rozwoju studenta... 

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów, stale podnoszących swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach, gwarantuje wysoki poziom prowadzonych wykładów, konwersatoriów i zajęć praktycznych.

belka wyposazeniewyposazenie

Odpowiednio wyposażone sale ...

Zajęcia z zakresu nauk podstawowych prowadzone są na bazie istniejących, odpowiednio wyposażonych jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu, dysponujemy również przystosowanymi zgodnie z obowiązującymi standardami laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają swoje umiejętności:

Laboratorium Oceny Żywności
Pracownia Anatonomiczna
Pracownia Histologiczna
Pracownia Oceny Żywności
Pracownia Technologii Gastronomicznej
Sala Audytoryjna

 

 

 

belka ogloszenia

belka aktualnosci

Studenci Koła Naukowego Dietetyków wraz z opiekunem naukowym dr inż. Katarzyną Kowalcze rozpoczęli........

Wyróżnieni studenci kierunku ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i kryminologia stosowana, pod kierownictwem dr Piotra Leszczyńskiego rozpoczęli realizację projektu „Kadawer jako narzędzie dydaktyczne podnoszące jakość interwencji na miejscu zdarzenia”.

W dniu 1 marca 2018 roku studenci kierunku Ratownictwo Medyczne pod kierunkiem dr Piotra Leszczyńskiego zrealizowali ćwiczenia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Warszawie. Sekcja Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej jako jedyna w Polsce dysponuje pojazdami SRMed A2-Volvo i SLRmed A1- Ford Transit przeznaczonymi m.in. do działań w

 

Regulamin konkursu  ,,Fotograficznego z najciekawszą iluminacją świąteczną” Plik PDF