INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Instytut Nauk o Zdrowiu został powołany Uchwałą Senatu UPH nr 43/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. Początkowo Instytut Nauk o Zdrowiu funkcjonował w strukturach Wydziału Przyrodniczego i odpowiadał za realizację zajęć na kierunku dietetyka oraz turystyka i rekreacja.
Od 1 października 2019 roku Instytut Nauk o Zdrowiu został włączony w struktury Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.
Obecnie Instytut prowadzi kształcenie na pięciu kierunkach studiów:

  • Dietetyka - studia I i II stopnia,
  • Gastronomia i hotelarstwo – studia I stopnia,
  • Pielęgniarstwo – studia I stopnia sześcio- i siedmiosemestralne,
  • Ratownictwo medyczne – studia I stopnia,
  • Turystyka i rekreacja – studia I i II stopnia.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz dietetyka odbywa się we współpracy z podmiotami leczniczymi z Siedlec i okolicznych miast. Instytut Nauk o Zdrowiu posiada w pełni wyposażone pracownie dydaktyczne:

  • Pracownie umiejętności pielęgniarskich,
  • Pracownia ratownictwa medycznego,
  • Pracownia żywienia człowieka,
  • Pracownia technologii gastronomicznej.

Studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w studenckich kołach naukowych. Włączają się także w działania z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowia
i zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział w wielu akcjach promocyjnych
i szkoleniach, kierowanych do różnych grup ludności.

Działalność naukowa pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu prowadzona jest
w dyscyplinie Nauki o zdrowiu przez trzy zespoły badawcze. W zakresie prowadzenia badań naukowych Instytut Nauk o Zdrowiu współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
W Instytucie Nauk o Zdrowiu zatrudnionych jest 42 nauczycieli akademickich,
3 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 1 pracownik administracyjny. Kadrę dydaktyczną Instytutu w większości stanowią nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem praktycznym zdobytym poza uczelnią.
Dyrektorem Instytutu Nauk o Zdrowiu jest dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk profesor Uczelni.

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu mieści się przy ulicy Prusa 14 (pokój numer 14) i czynny jest w godzinach 7.30-15.30.

Tekst w języku łatwym do czytania -  plik dostepny cyfrowo