INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniach  8-9 kwietnia 2022 r., w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W eliminacjach wzięło udział 182 finalistów z 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłonionych spośród 2428 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.  Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa.

Jurorami w tej edycji olimpiady, oprócz pracowników Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach byli także pracownicy naszego Instytutu Nauk o Zdrowiu:

Dr hab. Katarzyna Antosik prof. uczelni – przewodnicząca bloku technologia żywności; mgr Milena Kobylińska, mgr Katarzyna Kurowska, mgr Agnieszka Decyk oraz mgr Katarzyna Ługowska.

Dyrekcja Instytutu Nauk o Zdrowiu ufundowała puchary dla laureatów pierwszego miejsca w blokach  gastronomia i technologia  żywności.

W tegorocznej edycji olimpiady puchar dla najlepszej szkoły otrzymał Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Puchar dla szkoły ufundował JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina. Drugie miejsce zajął Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce natomiast trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Puchary dla szkół za zajecie drugiego i trzeciego  miejsca w rankingu szkół  ufundował Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach– prof. dr hab. Marek Gugała.

 IMG 1444Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki udzielił naszej Uczelni pozwolenia na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "pielęgniarstwo".
Studia magisterskie trwają dwa lata i można je podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Zapraszamy do rekrutacji!

zdjęcie przedstawia pielęgniarkę, a w tle zdjęcia widoczni są pracownicy medyczni

 

 

tytulowe

Koło Naukowe Dietetyków wraz z opiekunem dr Katarzyną Kowalcze zorganizowało i przeprowadziło 6 czerwca br. Turniej Wiedzy o Żywności i Żywieniu, który był objęty patronatem Oddziału Siedleckiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
W Turnieju udział wzięło blisko trzydziestu studentów dietetyki, gastronomii i pielęgniarstwa. Uczestnicy zmierzyli się w czasie godzinnego testu z pięćdziesięcioma pytaniami z szerokiego zakresu wiedzy o różnych produktach spożywczych, między innymi o ich wartości odżywczej, walorach prozdrowotnych, możliwościach wykorzystania w dietetyce i gastronomii. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Turnieju, każda z osób otrzymała pamiątkowy certyfikat, a zwycięzcy także nagrody książkowe, które z pewnością pozwolą pogłębić wiedzę żywieniową.
Laureatami I Turnieju Wiedzy o Żywności i Żywieniu zostały studentki:

  • Pani Karolina Łubik - I Miejsce
  • Pani Karolina Durka - II Miejsce
  • Pani Oliwia Nowak - III Miejsce

Gratulujemy!
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii, a w nowym roku akademickim do wzięcia udziału w kolejnej edycji Turnieju.

tytulowe

Prognozy demograficzne pokazują, że ludność Polski się starzeje. Przybywa osób w wieku podeszłym, które mogą wymagać naszego wsparcia. W dniu 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego odbyły się warsztaty prowadzone przez Fundację Zaczyn pt. "Zrozumieć starość".

Uczestnicy, studentki  kierunku pielęgniarstwo, aby doświadczyć ograniczeń fizycznych z jakimi na co dzień borykają się seniorzy, zakładały kombinezon geriatryczny. Animatorzy Fundacji Zaczyn dodatkowo zakładali uczestnikom specjalne  obciążniki na tułów, kończyny górne i dolne, słuchawki na uszy tłumiące dźwięki, okulary symulujące dysfunkcje narządu wzroku. Za sprawą symulatora starości, niczym w powieści "Wehikuł czasu" studentki zmieniały się w osoby 70, 80 letnie. Nasze "seniorki" miały również do wykonania określone zadania: zejście i wejście po schodach, wypełnienie formularza pocztowego, odliczenie określonej kwoty z drobnych monet, zawiązanie buta, przeczytanie artykułu z gazety. Z pozoru proste czynności okazały się bardzo uciążliwe, a wręcz czasami niewykonalne.