INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

20181026 093151

Wyróżnieni studenci kierunku ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i kryminologia stosowana, pod kierownictwem dr Piotra Leszczyńskiego rozpoczęli realizację projektu „Kadawer jako narzędzie dydaktyczne podnoszące jakość interwencji na miejscu zdarzenia”.

W dniu 1 marca 2018 roku studenci kierunku Ratownictwo Medyczne pod kierunkiem dr Piotra Leszczyńskiego zrealizowali ćwiczenia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Warszawie. Sekcja Ratownictwa Medycznego Państwowej Straży Pożarnej jako jedyna w Polsce dysponuje pojazdami SRMed A2-Volvo i SLRmed A1- Ford Transit przeznaczonymi m.in. do działań w zdarzeniach mnogich i masowych. Dziękujemy Dowódcy Jednostki - Panu mł. bryg. inż. Romanowi Krzywiec, Zastępcy Dowódcy - Panu st. kpt. Piotrowi Antonowicz oraz st. str. Mateuszowi Kunc za możliwość zapoznania się ze sprzętem, strukturą i charakterystyką pracy Sekcji.