INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

IMG 1444

W dniach 8-9 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W eliminacjach wzięło udział 182 finalistów z 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłonionych spośród 2428 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych. Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa.

Jurorami w tej edycji olimpiady, oprócz pracowników Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach byli także pracownicy naszego Instytutu Nauk o Zdrowiu: dr hab. Katarzyna Antosik prof. uczelni – przewodnicząca bloku technologia żywności; mgr Milena Kobylińska, mgr Katarzyna Kurowska, mgr Agnieszka Decyk oraz mgr Katarzyna Ługowska.

Dyrekcja Instytutu Nauk o Zdrowiu ufundowała puchary dla laureatów pierwszego miejsca w blokach  gastronomia i technologia żywności.


Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki udzielił naszej Uczelni pozwolenia na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "pielęgniarstwo".
Studia magisterskie trwają dwa lata i można je podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Zapraszamy do rekrutacji!

zdjęcie przedstawia pielęgniarkę, a w tle zdjęcia widoczni są pracownicy medyczni