INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Informujemy, że od dnia 02 października 2023 r. wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym.  

 

SEMESTR ZIMOWY -  ROK AKADEMICKI 2023/2024

KIERUNEK DIETETYKA

STACJONARNE I STOPNIA

 • DIETETYKA  ROK I (pdf), aktualne od .........   wersja dostępna cyfrowo (word)
 • DIETETYKA  ROK II   (pdf), aktualne od........  wersja dostępna cyfrowo (word)
 • DIETETYKA  ROK III  (pdf), aktualne od .......  wersja dostępna cyfrowo (word)

STACJONARNE II STOPNIA

 • DIETETYKA ROK I  (pdf), aktualne od........   wersja dostępna cyfrowo (word)
 • DIETETYKA ROK II  (pdf), aktualne od ........  wersja dostępna cyfrowo (word)

KIERUNEK  TURYSTYKA  I  REKREACJA

STACJONARNE I STOPNIA

 • TURYSTYKA I REKREACJA ROK I   (pdf), aktualne od ....    wersja dostępna cyfrowo (word)
 • TURYSTYKA I REKREACJA ROK II  (pdf), aktualne od ....     wersja dostępna cyfrowo (word)
 • TURYSTYKA I REKREACJA ROK III (pdf), aktualne od ....     wersja dostępna cyfrowo (word)

STACJONARNE II STOPNIA

 • TURYSTYKA I REKREACJA ROK I  (pdf), aktualne od ......   wersja dostępna cyfrowo (word)
 • TURYSTYKA I REKREACJA ROK II   (pdf),aktualne od .......  wersja dostępna cyfrowo (word)

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

STACJONARNE I STOPNIA 

 • KOSMETOLOGIA ROK I (pdf), aktualne od ...... wersja dostępna cyfrowo (word)
 • KOSMETOLOGIA ROK II (pdf) aktualne od ......  wersja dostępna cyfrowo (word)  

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

 STACJONARNE I STOPNIA

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE ROK I (pdf), aktualne od ....   wersja dostępna cyfrowo (word) 
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE ROK II (pdf),  aktualne od ...   wersja dostępna cyfrowo (word)
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE ROK III (pdf), aktualne od ...  wersja dostępna cyfrowo (word) 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

STACJONARNE I STOPNIA

 • 6 SEMESTRALNE ROK I (pdf), aktualne od...  rozkład wersja dostępna cyfrowo (word)
 • 6 SEMESTRALNE ROK II (pdf), aktualne od ...  rozkład wersja dostępna cyfrowo (word);
  zał. 1. Harmonogram (pdf), aktualne od ...  wersja dost. cyfrowo (word)
 • 6 SEMESTRALNE ROK III (pdf), aktualne od ... rozkład wersja dostępna cyfrowo (word);
  zał. 1. Harmonogram (pdf), aktualne od ... wersja dost. cyfrowo (word) 

STACJONARNE II STOPNIA

 • PIELĘGNIARSTWO II stopnia ROK I (pdf), aktualne od ....  rozkład wersja dostępna cyfrowo (word); 
  zał. 1. Harmonogram (pdf) aktualne od ...  wersja dost. cyfrowo (word)
 • PIELĘGNIARSTWO II stopnia ROK II (pdf) aktualne od ...  rozkład wersja dostępna cyfrowo (word);
  zał. 1. Harmonogram (pdf) aktualne od ....  wersja dost. cyfrowo (word);
  zał. 2. praktyka (pdf) aktualne od ...;  wersja dost. cyfrowo (word)