INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Programy studiów, w tym efekty uczenia się i plany studiów, które rozpoczynaja się od roku akademickiego 2021/2022: 

Programy studiów, w tym efekty uczenia się i plany studiów, które rozpoczynają się od roku akademickiego 2020/2021:

Programy studiów, w tym efekty uczenia się i plany studiów, które rozpoczynają się od roku akademickiego 2019/2020: