INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dr hab.inż. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, profesor uczelni - przewodniczący

dr hab. Jakub Radziszewski, profesor uczelni - zastępca przewodniczącego

dr hab.inż. Katarzyna Antosik, profesor uczelni - członek

dr hab. Anna Charuta, profesor uczelni - członek

dr hab. Kryspin Mitura, profesor uczelni - członek

dr hab. Andrzej Soroka, profesor uczelni - członek

dr hab. Piotr Leszczyński - członek 

dr Arkadiusz Wejnarski - członek

dr Bożena Muraczyńska - członek