INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych:

prof. dr hab. Robert Gałązkowski

dr hab.inż. Katarzyna Antosik, profesor uczelni,  Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr hab. Lubomir Bodnar, prof. uczelni

dr hab. Anna Charuta, profesor uczelni

dr hab. Agnieszka Godlewska, profesor uczelni 

dr hab.inż. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, profesor uczelni - Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr hab. Kryspin Mitura, profesor uczelni

dr hab. Paweł Nauman, profesor uczelni

dr hab. Agnieszka Paziewska, profesor uczelni

dr hab. Jakub Radziszewski, profesor uczelni - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

dr hab. Andrzej Soroka, profesor uczelni

dr hab. Krzysztof Gałczyński

dr Katarzyna Kieczka-Radzikowska

dr hab. Piotr Leszczyński

dr Bożena Muraczyńska

dr Arkadiusz Wejnarski

lek.med. Bartosz Pałdyna

mgr inż. Agnieszka Decyk

mgr inż. Milena Kobylińska  

mgr Katarzyna Kurowska

mgr Katarzyna Ługowska

Grupa pracowników dydaktycznych:

dr Katarzyna Kowalcze

dr Joanna Kozłowiec

dr Robert Jan Łuczyk

dr Joanna Omieciuch

dr Małgorzata Rutkowska

dr Agnieszka Wawryniuk

mgr Agnieszka Baranowska

mgr Zdzisława Anna Borkowska

mgr Mirosława Borkowska

mgr Justyna Bronik

mgr Teresa Cena

mgr Małgorzata Conio

mgr Dorota Dębska

mgr Dorota Dmowska

mgr Beata Grajewska

mgr Jadwiga Hut

mgr Bożena Józwik

mgr Adrianna Kiełczykowska

mgr Marzena Kłopotowska

mgr Magdalena Kopycińska

mgr Edyta Lipińska

mgr Barbara Lewczuk-Kazakowa

mgr Marlena Majewska

mgr Anna Marczak

mgr Katarzyna Marek

mgr Zofia Osiak

mgr Monika Pawłowska

mgr Michał Sowa

Lek. Dzmitry Shauchuk

mgr Barbara Salamon

mgr Agata Siemieniuk

mgr Katarzyna Sikorska

mgr Monika Smuniewska

mgr Hanna Sposób

mgr Dorota Sopulska-Kowalska

mgr Hanna Staręga

mgr Barbara Trynkiewicz

mgr Robert Wegner

Lek. Hanna Wilk-Manowiec

mgr Dorota Wyrzykowska

mgr Zofia Woźniak

mgr Elżbieta Zielińska

mgr Rafał Zalewski

mgr Anna Zduniak

mgr Elżbieta Żuk

mgr Beata Żyluk

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

dr inż. Barbara Mróz

dr Marzena Katarzyna Wolska

mgr inż. Anna Zakrzewska

Pracownicy Sekretariatu: 

mgr Marlena Kobuszewska

mgr Jolanta Jóźwik-Duda