INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych:

dr hab.inż. Katarzyna Antosik, profesor uczelni,  Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr hab. Anna Charuta, profesor uczelni

prof. dr hab.Grażyna Ciepiela 

prof. dr hab. Robert Gałązkowski  

dr Krzysztof Gałczyński

dr hab. Agnieszka Godlewska, profesor uczelni

dr Katarzyna Kieczka-Radzikowska

mgr inż. Milena Kobylińska 

prof. dr hab.inż. Wojciech Kolanowski, 

dr Piotr Kołodziej 

dr hab.inż. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, profesor uczelni - Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

mgr Katarzyna Kurowska

mgr Katarzyna Ługowska

dr Piotr Leszczyński

dr hab. Kryspin Mitura, profesor uczelni

dr Bożena Muraczyńska

dr hab. Paweł Nauman, profesor uczelni

lek.med. Bartosz Pałdyna

dr hab. Jakub Radziszewski, profesor uczelni - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

dr hab. Andrzej Soroka, profesor uczelni

dr Arkadiusz Wejnarski

dr Agnieszka Wawryniuk

dr Robert Jan Łuczyk

Grupa pracowników dydaktycznych:

mgr Agnieszka Baranowska

mgr Zdzisława Anna Borkowska

mgr Teresa Cena

mgr inż. Agnieszka Decyk

dr Katarzyna Kowalcze

dr Joanna Omieciuch

dr Małgorzata Rutkowska

mgr Barbara Salamon

mgr Monika Smuniewska

mgr Hanna Sposób

mgr Barbara Lewczuk-Kazakowa

mgr Dorota Sopulska-Kowalska

mgr Hanna Staręga

mgr Barbara Trynkiewicz

mgr Dorota Wyrzykowska

mgr Zofia Woźniak

mgr Elżbieta Zielińska

mgr Rafał Zalewski

mgr Agata Siemieniuk

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Dr inż. Barbara Mróz

Dr Marzena Katarzyna Wolska

Mgr inż. Anna Zakrzewska

Pracownicy Sekretariatu: 

Mgr Marlena Kobuszewska