INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zespoły badawcze w Instytucie Nauk o Zdrowiu

 I. ,, Aktywność rekreacyjno-turystyczna w promocji zdrowia"

 1. Dr hab. Andrzej Soroka, prof.uczelni - LIDER 
 2. Prof. dr hab. Grażyna Ciepiela
 3. Dr hab. Agnieszka Godlewska, prof. uczelni
 4. Dr Joanna Omieciuch, adiunkt 

 II. ,, Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w promocji profilaktyki zdrowia"

 1. Dr hab. Jakub Radziszewski, prof. uczelni - LIDER
 2. Dr Katarzyna Kieczka-Radzikowska, adiunkt
 3. Mgr Hanna Sposób, asystent
 4. Mgr Teresa Cena, asystent
 5. Mgr Zdzisława Anna Borkowska, asystent
 6. Mgr Monika Smuniewska, asystent
 7. Mgr Barbara Salamon, asystent
 8. Dr hab. Kryspin Mitura, prof. uczelni
 9. Dr Krzysztof Gałczyński, adiunkt
 10. Dr hab. Anna Charuta, prof. uczelni
 11. Dr Piotr Leszczyński, adiunkt
 12. Dr Wejnarski, adiunkt

III.  ,,Dietetyka i ocena żywności"

 1.  Prof. dr hab. Wojciech Kolanowski  - LIDER 
 2.  Dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, prof. uczelni 
 3.  Dr hab. Katarzyna Antosik, prof. uczelni 
 4.  Mgr Milena Kobylińska, asystent
 5.  Mgr Katarzyna Kurowska, asystent
 6.  Mgr Agnieszka Decyk, asystent
 7.  Dr Katarzyna Kowalcze, adiunkt
 8.  Dr Małgorzata Rutkowska, adiunkt
 9.  Lek.med. Bartosz Pałdyna, asystent