INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

tytulowe

Prognozy demograficzne pokazują, że ludność Polski się starzeje. Przybywa osób w wieku podeszłym, które mogą wymagać naszego wsparcia. W dniu 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego odbyły się warsztaty prowadzone przez Fundację Zaczyn pt. "Zrozumieć starość".

Uczestnicy, studentki  kierunku pielęgniarstwo, aby doświadczyć ograniczeń fizycznych z jakimi na co dzień borykają się seniorzy, zakładały kombinezon geriatryczny. Animatorzy Fundacji Zaczyn dodatkowo zakładali uczestnikom specjalne  obciążniki na tułów, kończyny górne i dolne, słuchawki na uszy tłumiące dźwięki, okulary symulujące dysfunkcje narządu wzroku. Za sprawą symulatora starości, niczym w powieści "Wehikuł czasu" studentki zmieniały się w osoby 70, 80 letnie. Nasze "seniorki" miały również do wykonania określone zadania: zejście i wejście po schodach, wypełnienie formularza pocztowego, odliczenie określonej kwoty z drobnych monet, zawiązanie buta, przeczytanie artykułu z gazety. Z pozoru proste czynności okazały się bardzo uciążliwe, a wręcz czasami niewykonalne.

Mamy nadzieje, że po tych doświadczeniach łatwiej będzie naszym studentom zrozumieć pacjentów w wieku podeszłym, a opracowanie planu opieki w ramach ogłoszonego konkursu pt. . ,,Holistyczna opieka pielęgniarska w schorzeniach wieku podeszłego” ( współfinansowanego, ze środków unijnych) ułatwi im zadanie.

Pamiętajmy,  młodość nie wieczność……, a starość  można przeżyć godnie bez bólu i osamotnienia.

Serdecznie dziękujemy za udział w organizacji warsztatów Pani mgr Hannie Sposób Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Pani  mgr Barbarze Salamon Koordynatorowi  przedmiotu

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne.

 

Sporządziła: mgr Zdzisława Anna Borkowska
Koordynator Kierunku Pielęgniarstwo