INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

20181026 093151

Wyróżnieni studenci kierunku ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i kryminologia stosowana, pod kierownictwem dr Piotra Leszczyńskiego rozpoczęli realizację projektu „Kadawer jako narzędzie dydaktyczne podnoszące jakość interwencji na miejscu zdarzenia”.

Cykl warsztatów, sympozjów i konferencji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” Personel medyczny oraz inne służby pracujące na miejscu wypadku lub popełnienia przestępstwa stają przed wieloma wyzwaniami obejmującymi interwencje ratunkowe na pacjencie urazowym. Warunki panujące na miejscu zdarzenia uniemożliwiają prowadzenie ujednoliconego procesu kształcenia studentów, w przeciwieństwie do wybranych zajęć wewnątrzszpitalnych. Nawet zaawansowane symulatory nie odzwierciedlają w pełni struktur i fizjologii ciała ludzkiego, dlatego trening inwazyjnych zabiegów u pacjenta urazowego jest ograniczony. Najwyższą jakość kształcenia można uzyskać poprzez manualne wykonywanie przez studenta badania przedmiotowego i zabiegów inwazyjnych w warunkach rzeczywistych, pod nadzorem nauczyciela. Taką możliwość stanowią kadawery – ludzkie nieutrwalone preparaty. Nowoczesna edukacja dąży do maksymalizacji realizmu podczas wykonywanych ćwiczeń. Ludzkie ciała są najlepszym materiałem, odzwierciedlającym rzeczywisty przebieg procedur medycznych. Sympozja odbywają się w profesjonalnych pracowniach prosektoryjnych, umożliwiających przygotowanie i wykonywanie zabiegów na ludzkich zwłokach. Zapraszamy do śledzenia naszych działań oraz zapoznania się z wynikami badań, które zostaną przedstawione na międzynarodowej konferencji na Ukrainie oraz w publikacjach naukowych.