INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uczniowie "klasy mundurowej" liceum ze Stoczka Węgrowskiego uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy. Pod czujnym okiem pana doktora Piotra Leszczyńskiego oraz studentów Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego uczniowie podnosili swoją wiedzę i wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz użycia sprzętu ratowniczego.