INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

zdjęcie przedstawia studentów turystyki i rekreacji oraz studentów z Turcji na wycieczce krajoznawczej

Dnia 16.05.2023 r. odbyła się autokarowa wycieczka krajoznawcza, w której uczestniczyli studenci I, II, III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich kierunku turystyka i rekreacja. W wyjeździe wzięli również udział studenci z Turcji, którzy przebywają w Polsce w ramach wymiany Erasmus +, co jest wyrazem umiędzynarodowienia. Punktem docelowym wyjazdu było Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Obiekt Agroturystyczny Ziołowy Zakątek w Korycinach. Opiekunami grupy byli: dr hab. Agnieszka Godlewska, prof. uczelni, dr Joanna Omieciuch oraz dr hab. Andrzej Soroka, prof. uczelni. Zajęcia warsztatowe były doskonałą okazją do integracji studenckiej, bliższego poznania kultury podlaskiej, zagospodarowania turystycznego oraz pobliskich atrakcji kulturowych. Pogoda dopisała, było rewelacyjnie.

Więcej zdjęć z wycieczki na Facebooku Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (link).

zdjęcie z wręczenia medali za zasługi dla siedleckiej uczelni w trakcie święta Uniwersytetu Przyrodnicz-Humanistycznego w Siedlcach, 17 maja 2023

17 maja 2023 r. okazji obchodów święta Uniwersytetu odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W swoim wystąpieniu, JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina podziękował kolegium rektorskiemu, dziekanom i całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w utworzenie kierunku lekarskiego. Podkreślił, że ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania instytucji ochrony zdrowia i wspierających nasze starania przyjaciół Uniwersytetu. Podziękowania skierował do przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, władz samorządowych miasta Siedlce i całego regionu. Wyrazy wdzięczności skierował do partnerów z sektora ochrony zdrowia, z którymi Uniwersytet współtworzył i będzie realizował kształcenie na kierunku lekarskim.

Święto Uczelni to tradycyjnie moment wręczenia promocji habilitacyjnych i doktorskich, a także odznaczeń dla pracowników i przyjaciół Uniwersytetu. JM Rektor podziękował całej społeczności akademickiej za „odpowiedzialne dążenie do realizacji celów jako wspólnota wartości i działania”. W uznaniu zaangażowania w działania na rzecz Uniwersytetu, uchwałą Senatu UPH „Medale Za Zasługi Dla Siedleckiej Uczelni” z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu otrzymały: mgr Teresa Cena oraz mgr Hanna Sposób, wykładowczynie na kierunku pielęgniarstwo.

Ceremonię wręczenia Nagród im. Prof. Lesława Szczerby na Najlepszego Studenta przeprowadził Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu, Tomasz Hapunowicz. W tym roku wyróżniono 5 studentów ze wszystkich wydziałów. Do nagrody dla najlepszego studenta Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu nominację otrzymały: Paulina Kozioł z kierunku turystyka i rekreacja, Żaneta Olszewska z kierunku pielęgniarstwo oraz Kinga Ziętara z kierunku dietetyka. Nagrodę dla najlepszego studenta Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu ufundowaną przez Ministra Waldemara Kraskę – Sekretarza Stanu w Ministerstwa Zdrowia otrzymała Paulina Kozioł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pełna relacja i więcej zdjęć (link).