INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

 Zdjęcie ze spotkania z amerykańską wolontariuszką z organizacji Global Volunteers

W środę 26 października 2022 r. w Instytucie Nauk o Zdrowiu gościliśmy amerykańską wolontariuszkę z organizacji Global Volunteers.
Naszym gościem była Pani Marcia Barry - osoba z ogromnym doświadczeniem praktycznym w zakresie organizacji systemu ratownictwa medycznego w Stanie Arizona w USA. Pełnione przez nią funkcje to m.in.:
• Dyrektor w Banner Health Transfer Services,
• Dyrektor Centrum Pourazowego, koordynator badań dotyczących rezydentury chirurgicznej,
• Członek Rady Doradczej ds. Opieki pourazowej w Departamencie Służby Zdrowia Stanu Arizona,
• Członek Rady ds. Medycznych Systemów Ratowniczych w Departamencie Służby Zdrowia w Arizonie,
• Była także Przewodniczącą Rady w Stanie Arizona (rejon centralny) ds. Medycznych Systemów Ratowniczych.

W dniach  8-9 kwietnia 2022 r., w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W eliminacjach wzięło udział 182 finalistów z 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, wyłonionych spośród 2428 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.  Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa.

Jurorami w tej edycji olimpiady, oprócz pracowników Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach byli także pracownicy naszego Instytutu Nauk o Zdrowiu:

Dr hab. Katarzyna Antosik prof. uczelni – przewodnicząca bloku technologia żywności; mgr Milena Kobylińska, mgr Katarzyna Kurowska, mgr Agnieszka Decyk oraz mgr Katarzyna Ługowska.

Dyrekcja Instytutu Nauk o Zdrowiu ufundowała puchary dla laureatów pierwszego miejsca w blokach  gastronomia i technologia  żywności.

W tegorocznej edycji olimpiady puchar dla najlepszej szkoły otrzymał Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Puchar dla szkoły ufundował JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina. Drugie miejsce zajął Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce natomiast trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Puchary dla szkół za zajecie drugiego i trzeciego  miejsca w rankingu szkół  ufundował Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach– prof. dr hab. Marek Gugała.

 IMG 1444